Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ομογενής εφευρέτης, Παύλος Κουρής, είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, και τώρα πρόεδρος της δικής του εταιρείας που ασχολείται με παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Ήδη, η πατέντα της εφεύρεσής του έχει κατοχυρωθεί σε δέκα χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες) και φέτος θα κατοχυρωθεί σε άλλες οκτώ. 
Λειτουργεί πειραματικά στην Αυστραλία, όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλες εταιρίες από την Κίνα, τη Βραζιλία και άλλες χώρες.
Η πατέντα ανταποκρίνεται στην ορμή του νερού που θέτει σε περιστροφή μια μεταλλική φτερωτή
Δείτε το βίντεο…

The Kouris Centri Turbine Generator (KCT) domestic pilot plant on the Steavensons River near Marysville, in the State of Victoria, Australia. 
Testing and demonstration of a domestic KCT producing up to 10.5 Kwh per day, sufficient to power a conventional home. 
The pilot plant is using only approximately 110 litres of water per second, has a vortex 2m in diameter, and a vortex depth/fall of just 60cm.
www.kourispower.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: