Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά τη διάρκεια έργων

http://government.gov.gr/2011/02/14/8016/


«Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» δίνει για πρώτη φορά μια συνολική λύση και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από έργα που αφορούν στην ανέγερση κτηρίων, εγκατάσταση δικτύων, κ.λπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, στη διάρκεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να προφυλάσσεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, των πεζών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία. 
Έτσι, τίθενται κανονισμοί και επιβάλλεται η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις εγκατάστασης εργοτάξιου σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια). 
Προβλέπεται η προφύλαξη του πεζού με σταθερή οριοθέτηση από το εργοτάξιο και η δημιουργία πρόσθετων πεζοδρομίων όταν αυτά καταλαμβάνονται από τις εργασίες, για τη διασφάλιση της αδιάκοπης διάβασής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: