Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Γιατί χρειάζεται τελικά να κάνουμε σωστή διατροφή και ποια είναι αυτή;

Επί χρόνια ακούμε τους γιατρούς να φωνάζουν, τους διαιτολόγους να προτείνουν, τους παλαιότερους να συμβουλεύουν, διαβάζουμε άπειρα κείμενα διατροφής. Προς τι, όμως, η τόση επιμονή;
Απο τότε που υπήρξε ο άνθρωπος, η σχέση του με την τροφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.
Αρχικά, για λόγους επιβίωσης.
Ενστικτωδώς, κυνηγούσε για να βρεί τροφή ωστέ να ζήσει.
Στην πορεία, ένα κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης ήταν και η συνειδητοποίηση ότι η τροφή δεν είχε μονάχα νόημα για ενέργεια/ επιβίωση αλλά ότι το κάθε τρόφιμο είχε μια διαφορετική αντίδραση στον οργανισμό.
Πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι μελέτησαν αυτήν την ‘δράσηαντίδραση’, ένας απο αυτους ήταν και ο σοφός Ιπποκράτης, περίδοξος έλληνας γιατρός, καταλήγοντας στην φράση «Το φάρμακο η τροφή σου».
Φάρμακο για υγεία σωματική αλλά και ψυχική.
Ερχόμενοι στο σήμερα, μετά απο εκατοντάδες χρόνια, και με άπειρη τεκμηριωμένη γνώση της χημείας του ανθρώπινου μεταβολισμού, μπορούμε με απλά λόγια να στηρίξουμε την παραπάνω φράση αν κάνουμε την εξής λογική σκέψη... το κάθε μηχάνημα χρησιμοποιεί κάποιο συγκεκριμένο καύσιμο και αποδίδει τελεια με το καλύτερο ποιότικα καύσιμο, επίσης χρειάζεται μια συχνότητα στην εναπόθεση του καυσίμου, ενώ στην αντίθετη περίπτωση έχει φθορές είτε δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Φανταστείτε το αντίστοιχο παράδειγμα στον ανθρώπινο οργανισμό, όπου το καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι η τροφή και άρα όσο μεγαλύτερη θρεπτική αξία (ποιότητα) έχει το τρόφιμο και καταναλώνεται στην απαιτούμενη συχνότητα, τόσο λιγότερες είναι οι φθορές και τόσο περισσότερο αποδίδει. Σχεδόν τα πάντα στο πλανήτη λειτουργούν με ακριβώς την ίδια λογική, όσο περισσότερο περιποιήστε και προσέχετε το κάθε τι, τόσο περισσότερο διαρκεί.
Σκεφτείτε το!

Η βασική διαφορά, ωστόσο, είναι ότι ο άνθρωπος έχει συναίσθημα και λογική!
Σημαντικό, όμως, είναι και το ότι οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εσωτερικά, είναι άπειρες.

Όπως, λοιπόν, το νερό (Η2Ο) για να δημιουργηθεί απαιτεί υδρογόνο και οξυγόνο, έτσι και ο οργανισμός μας για να επιτελέσει τις εκατομμύρια λειτουργίες που πρέπει να γίνουν χρειάζεται πληθώρα διαφορετικών θρεπτικών στοιχείων, όπου περιέχονται στα τρόφιμα και σχεδόν πάντα σε τέτοιο συνδυασμό που να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει σωστά.
Επίσης, δεν σταματά ποτέ να λειτουργεί με αποτέλεσμα να έχει ανάγκη συνεχώς απο ενέργεια.
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, η κάθε φυλή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως, και σε κάθε σημείο του πλανήτη επικρατούν διαφορετικές συνθήκες (κρύο, υψόμετρο κ.ο.κ.).
Ωστόσο, οι μεσογειακοί λαοί απολαμβάνουμε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, με συνέπεια, βάσει μελετών, να έχουμε πιο εξειδικευμένα πρότυπα διατροφής και ακόμη πιο συγκεκριμένα, η Κρητική διατροφή να είναι παγκοσμίως η καλύτερη, με τους μικρότερους δείκτες θνησιμότητας.
Εν κατακλείδι, σωστή διατροφή είναι εκείνη που μας προσφέρει πληθώρα θρεπτικών στοιχείων, σε τακτά χρονικά διαστήματα και στον σωστό συνδυασμό. Μια διατροφή πλούσια σε χρώμα!
Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν τόσα διαφορετικά και πολύχρωμα λαχανικά, φρούτα, ψάρια και λοιπά ήδη τροφίμων...

«Ὁμιλία περὶ τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἰκονομίας»

«Ὁμιλία περὶ τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Οἰκονομίας»

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

(νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
Σχετικὰ μὲ τὴ συγκαταβατικὴ ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ὅσα προσφέρθηκαν ἐξαιτίας τῆς σ᾿ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐμπιστεύτηκαν ἀληθινὰ καὶ σχετικὰ μὲ τὴν αἰτία ποὺ ὁ Θεός, ἂν καὶ μποροῦσε νὰ ἐλευθερώσει μὲ ποικίλους ἄλλους τρόπους τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ στὸ διάβολο, προτίμησε νὰ χρησιμοποιήσει αὐτὴ τὴ συγκαταβατικὴ τακτική.
Μποροῦσε, ὁπωσδήποτε, ὁ προαιώνιος καὶ ἀπεριόριστος καὶ παντοκράτορας Λόγος καὶ παντοδύναμος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ περιβληθεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση, νὰ ἀπαλλάξει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ὑποτέλεια στὸ θάνατο καὶ τὴν ὑποδούλωση στὸ διάβολο, γιατὶ ὅλα ὑπακούουν στὶς ἐντολές του καὶ τὸ καθετὶ ἐξαρτιέται ἀπὸ τὴ θεϊκὴ ἐξουσία του, ὅλα ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὰ ἐνεργεῖ καί, σύμφωνά με τὸν Ἰώβ, τίποτε δὲ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὶς δυνατότητές του, ἄλλωστε, ἀπέναντι στὴν ἀπόλυτη ὑπεροχὴ τοῦ δημιουργοῦ, ἡ δύναμη ἀντίστασης τῶν δημιουργημάτων χρεοκοπεῖ, κανένα δὲν εἶναι ἰσχυρότερο ἀπὸ τὸν Παντοκράτορα.
Ὅμως, αὐτὴ ἡ τακτικὴ σωτηρίας, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἦταν ἡ πιὸ προσαρμοσμένη στὴ δική μας φύση, τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας κι ἀκόμα ἦταν ἡ πιὸ ἀντάξια του Θεοῦ ποὺ τὴν ἐφάρμοζε μία καὶ χαρακτηριζόταν ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τῆς δικαιοσύνης, χωρὶς τὸ ὁποῖο καμιὰ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ δὲν πραγματοποιεῖται. «Δίκαιος γὰρ ὁ Θεός, καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησε, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ», ὅπως λέει κι ὁ ψαλμῳδὸς Προφήτης.
Ὁ ἄνθρωπος ἐγκατέλειψε τὸ Θεὸ πρῶτος καί, κατὰ συνέπεια, δίκαια ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὸ Θεό· τότε κατέφυγε, μὲ τὴ θέλησή του, στὸν ἀρχηγὸ τῆς κακίας, ποὺ τὸν εἶχε παρασύρει μὲ τὶς δόλιες ἀντίθεες συμβουλές του, δίκαια, πάλι, κατὰ συνέπεια, παραδόθηκε σ᾿ αὐτόν, ἔτσι εἰσχώρησε στὸν κόσμο ὁ θάνατος, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ φθόνου τοῦ πονηροῦ καὶ μὲ τὴν ἄδεια, τὴ δίκαιη, τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ θάνατος, ἐξαιτίας τῆς ὑπερβάλλουσας κακότητας τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κακίας διπλασιάστηκε, κοντὰ σὲ κεῖνον ποὺ προσκολλήθηκε στὴν ἀνθρώπινη φύση, προστέθηκε κι ὁ ἄλλος ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ διάβολος βίαια τὸν προξενεῖ.
Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ ὑποταγὴ στὸ διάβολο καὶ ἡ παράδοση στὸ θάνατο ἐπῆλθε ὡς δίκαιη συνέπεια, ἔπρεπε καὶ ἡ ἐπάνοδος τοῦ ἀνθρώπινου γένους στὴν ἐλευθερία καὶ τὴ ζωὴ νὰ συντελεστεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ πάλι ὡς δίκαιη συνέπεια. Καὶ δὲν ἦταν μόνο ἡ παράδοση τοῦ ἀνθρώπου στὸ φθονερὸ ἐχθρό του, ποὺ πρόκυψε ὡς συνέπεια τῆς θείας δικαιοσύνης, ἦταν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ διάβολος, ποὺ ἀποξενώθηκε ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπεδίωξε ἄδικα νὰ ἐξουσιάζει καὶ νὰ μὴν ὑπακούει πουθενὰ καὶ νὰ καταπιέζει, βρισκόμενος σὲ διάσταση μὲ τὴ δικαιοσύνη, χρησιμοποίησε τὴ δύναμή του ἐνάντια στὸν ἄνθρωπο.
Ὁ Θεός, λοιπόν, θεώρησε ὅτι προεῖχε νὰ νικηθεῖ πρῶτα ὁ διάβολος μὲ τὴ δικαιοσύνη, μὲ τὴν ὁποία ἔχει ἀνοιχτὴ διαμάχη, καὶ κατόπιν νὰ νικηθεῖ μὲ τὴ θεϊκὴ ὑπεροχή, δηλαδὴ μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴ μέλλουσα κρίση. Γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ σειρά, νὰ προηγεῖται ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τὴ δύναμη, αὐτὸ ἁρμόζει ἀληθινὰ στὴ θεϊκὴ ἀγαθὴ διακυβέρνηση τοῦ κόσμου, ὄχι στὴν καταπιεστικὴ ἐπιβολή: νὰ ἀκολουθεῖ ἡ δύναμη, ἀφοῦ πρῶτα ἐπιβληθεῖ ἡ δικαιοσύνη.
Καί, ὅπως ὁ διάβολος, ὁ παμπάλαιος φονιὰς τοῦ ἀνθρώπου, ξεσηκώθηκε ἐναντίον μας ἀπὸ φθόνο καὶ μίσος, ἔτσι κι ὁ ζωοδότης μπῆκε στὴ μάχη μὲ τὸ μέρος μιᾶς ἀπὸ ἄπειρη ἀγαθότητα κι ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος, χωρὶς νὰ τοῦ ἔχει παρασχεθεῖ τὸ δικαίωμα, ἔβαλε σκοπό του νὰ καταστρέψει τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι κι ὁ πλάστης, ἔχοντας ἀντίθετα, κάθε δικαίωμα, ἀποφάσισε νὰ σώσει τὸ δημιούργημά του. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος πέτυχε μὲ τὴν ἀδικία καὶ τὴ δολιότητα νὰ καταγάγει νίκη καὶ νὰ γκρεμίσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ θεοδώρητο ἀξίωμά του, ἔτσι κι ὁ ἐλευθερωτὴς μὲ δικαιοσύνη καὶ σοφὸ σχέδιο ἐπέφερε τὴν πανωλεθρία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς κακίας καὶ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου.
Λοιπόν, ὁ Θεὸς ἀπέφευγε νὰ χρησιμοποιήσει, πράγμα ποὺ μποροῦσε, τὴ δύναμη, ὥσπου νὰ προχωρήσει στὴν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης, πράγμα ποὺ ἦταν ἀναγκαῖο. Ἔτσι ἄλλωστε φάνηκε ξεκάθαρα ἡ δύναμη τῆς δικαιοσύνης, ἀφοῦ προτιμήθηκε ὡς τακτικὴ ἀπὸ τὸν παντοδύναμο ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸν νικήσει. Ἀπ᾿ αὐτὸ μάλιστα θά ῾πρεπε καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ παραδειγματιστοῦν, ὥστε νὰ ζοῦν μὲ δικαιοσύνη τὴν ἐπίγεια ζωή τους, ὥστε στὴν αἰώνια ζωὴ τῆς ἀθανασίας ν᾿ ἀναλάβουν τὴ δύναμη καὶ νὰ μὴ τὴ χάσουν ποτέ.
Κι ἀκόμα ἔπρεπε ὁ διάβολος ποὺ τότε νίκησε τὸν ἄνθρωπο, νὰ νικηθεῖ ἀπὸ τὴ νικημένη ἀνθρώπινη φύση καὶ νὰ κατατροπωθεῖ αὐτὸς ποὺ μὲ τόση πανουργία παγίδευσε τὸν ἄνθρωπο. Γι᾿ αὐτὸ τὸ σκοπὸ χρειαζόταν ἀπαραίτητα νὰ ὑπάρξει ἕνας ἄνθρωπος ἀναμάρτητος. Ὅμως κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο. «Οὐδεὶς γάρ, λέει ἡ Γραφή, ἀναμάρτητος, οὐδ᾿ ἂν μία ἡμέρα ἡ ζωὴ αὐτοῦ» καὶ «τίς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν;»
Μονάχα ὁ Θεός, κανένας ἄλλος, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναμάρτητος. Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Θεὸς Λόγος, ὁ γεννημένος ἀπὸ τὸ Θεὸ εὐθὺς ἀπ᾿ τὴν ἀρχὴ τῆς ὕπαρξής του, καὶ πάντοτε ἑνωμένος μ᾿ Αὐτὸν (δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξει ἡ νὰ ἐννοηθεῖ ποτὲ Θεὸς στερημένος λόγου) καὶ οὐδέποτε διαχωρισμένος ἀπ᾿ Αὐτόν, ὁ ἕνας ὑπαρκτὸς Θεὸς (τὸ ἀντιφέγγισμα τοῦ ἥλιου δὲν εἶναι ἄλλον φῶς διαφορετικὸ ἀπ᾿ τὸν ἥλιο καὶ οἱ ἡλιακὲς ἀκτίνες δὲν εἶναι ἄλλοι ἥλιοι), γὶ αὐτό, λοιπόν, ὁ μόνος ἀναμάρτητος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καθίσταται γιὸς ἀνθρώπου, χωρὶς βέβαια, νὰ ἀλλάζει τίποτε ὡς πρὸς τὴ θεότητά του, μένοντας, ὅμως, ἀκηλίδωτος ὡς πρὸς τὴν ἀνθρώπινή του ἰδιότητα.
«Ὅς, ὅπως προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας, ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ». Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ κεῖνος ποὺ δὲ «συνελήφθη ἐν ἀνομίαις» καὶ δὲν «ἐκυήθη ἐν ἁμαρτίαις» καθὼς διαπιστώνει, μιλώντας γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἢ μᾶλλον γιὰ ὁλόκληρο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ὁ Δαβὶδ στοὺς Ψαλμούς. Γιατὶ ἡ ἐπανάσταση τῆς σάρκας ἔχει ὡς αὐτόματη συνέπεια τὴν καταδίκη ποὺ εἶναι καὶ λέγεται φθορά.
Αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση ἂν καὶ δὲ γίνεται μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, ἂν καὶ φανερὰ βρίσκεται σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς νόμους τῆς νόησης καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τιθασεύεται ἀπὸ τοὺς ἐνάρετους καὶ προσανατολίζεται μόνο πρὸς τὸν τομέα δημιουργίας παιδιῶν, ἔτσι ἢ ἀλλιῶς σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴ φθορὰ καὶ δὲν εἶναι παρὰ ἔφεση γιὰ ἱκανοποίηση τῶν παθῶν αὐτοῦ ποὺ δὲ συνειδητοποίησε τὴν τιμὴ ποὺ ἀξιώθηκε ἡ φύση μας ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ ἐξομοιώθηκε μὲ τὰ κτήνη.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲ γεννήθηκε, ἁπλῶς Θεὸς ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Παρθένο ἐπίλεκτη καὶ ἀπαλλαγμένη ἀπὸ βρώμικους σαρκικοὺς λογισμούς, σύμφωνα μὲ τοὺς προφῆτες, γεννήθηκε ἀπὸ Παρθένο στὴ μήτρα τῆς ὁποίας ἐπέφερε τὴ σύλληψη ὄχι κάποια σαρκικὴ ὄρεξη, ἀλλ᾿ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ ποὺ συνέβηκε ἦταν ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ οὐράνιου χαρμόσυνου μηνύματος, ὄχι ὑπόκυψη καὶ δοκιμὴ στὴ γεμάτη πάθος σαρκικὴ ἐπιθυμία.
Μακριὰ ἀπὸ κάθε τέτοια ἐμπειρία, ἡ σύλληψη ἔγινε μέσα στὴν πνευματικὴ εὐφροσύνη καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεό. «Ἰδοὺ γὰρ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμα σου», ἀπάντησε ἡ ἄσπιλη Παρθένος στὸν ἄγγελο ποὺ τῆς ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς χαρᾶς, συνέλαβε καὶ γέννησε. Προκειμένου ἔτσι ὁ νικητὴς τοῦ διαβόλου, ὄντας ἄνθρωπος - θεάνθρωπος νὰ κατάγεται, βέβαια, ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος, νὰ μὴ μετέχει ὅμως στὴν κληρονομούμενη ἁμαρτία. Αὐτὸς μόνος ἀπ᾿ ὅλους τους ἀνθρώπους νὰ συλληφθεῖ χωρὶς νὰ συντρέχει τὸ γεγονὸς τῆς παρακοῆς, μόνος αὐτὸς νὰ μπεῖ στὴ μήτρα τῆς μητέρας τοῦ χωρὶς νὰ μεσολαβήσει ἡ ἐμπαθὴς ἡδονὴ τῆς σάρκας καὶ οἱ βρώμικες ἐπιθυμίες ποὺ χαρακτηρίζουν τὴ μιασμένη ἀπὸ τὴν παρακοὴ ἀνθρώπινη φύση.
Προκειμένου ἔτσι ὁ Χριστὸς νὰ ὑπάρξει τέλεια ἀπαλλαγμένος ἀπὸ κάθε μόλυνση ποὺ μεταδίδεται στοὺς ἀπογόνους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἔχει καμιὰ ἀνάγκη κάθαρσης ὁ ἴδιος, καὶ νὰ δέχεται τὰ πάντα μὲ σοφία γιὰ χάρη μας. Καὶ ἔτσι νὰ γίνει ὁ ὁλοκληρωτικὰ νέος Ἄνθρωπος καὶ νὰ παραμείνει νέος πραγματικὰ κι ἀταλάντευτα, χωρὶς καθόλου νὰ παλιώνει πάλι, καὶ νὰ ἀνοικοδομήσει, προσφερόμενος ὁ ἴδιος ὡς θεμέλιο καὶ ὡς ὄργανο, τὸν παλαιὸ Ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν διατηρήσει πάντα νέο, μιὰ καὶ μπορεῖ νὰ διώξει μακριὰ κάθε στοιχεῖο παλιὸ καὶ φθαρμένο.
Γιατὶ καὶ κεῖνος, ὁ πρῶτος Ἄνθρωπος δημιουργήθηκε καταρχὴν πεντακάθαρος καὶ ἦταν νέος ὡσότου μὲ τὴ θέλησή του ἀκολούθησε τὸ διάβολο καὶ ἐκτράπηκε στὶς σαρκικὲς ἡδονὲς καὶ ξέπεσε μὲς τὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παλιωθεῖ καὶ νὰ κατρακυλήσει στὴν παραφθορὰ τῆς φυσικῆς του κατάστασης.
Γι᾿ αὐτὸ ὁ Κυβερνήτης τοῦ κόσμου δὲν ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο, παράδοξα, μόνο με κάποια ἐξωτερικὴ ἐνέργειά του, ἀλλὰ τὸν προσλαμβάνει καὶ τὸν ἀγκαλιάζει. Καὶ δὲν ἀνορθώνει μόνο καὶ ξαναστεριώνει τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλὰ καὶ τὴν περιβάλλεται μὲ τρόπο ἀπερίγραπτο καὶ ἑνώνεται καὶ ταυτίζεται μαζί της, καὶ γεννιέται συγχρόνως Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἀπὸ γυναίκα βέβαια, ὥστε νὰ πάρει πίσω τῆς φύση του ποὺ ὁ ἴδιος ἔπλασε κι ὁ πονηρὸς μὲ τὴ συμβουλή του τοῦ ἔκλεψε, παρθένο ὅμως, γιὰ νὰ καταστήσει τὸν ἄνθρωπο νέο, γιατὶ ἂν γεννιόταν μὲ σπέρμα ἀνδρός, θὰ ἔφερνε τὴν κληρονομιὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ δὲ θὰ ἦταν καινούριος ἄνθρωπος, δὲ θὰ ἦταν ὁ ἀρχηγὸς καὶ χορηγὸς τῆς ζωῆς ἐκείνης ποὺ ποτὲ δὲν παλιώνει, δὲ θὰ κατάφερνε, ἂν ἀνῆκε στὴν παλιὰ ξεπεσμένη κατάσταση, νὰ προσλάβει ὁλόκληρη τὴ διαφανῆ θεότητα καὶ νὰ καταστήσει τὴ σάρκα ἀνεξάντλητη πηγὴ ἁγιασμοῦ τόσο, ὥστε νὰ ξεπλύνει καὶ νὰ καθαρίσει πλέρια τὸ μολυσμὸ τῶν προπατόρων καὶ νὰ ἐπαρκέσει γιὰ τὸν ἐξαγιασμὸ καὶ ὅλων τῶν ἐπιγόνων. Γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, νικημένος ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ μᾶς, θέλησε νὰ μᾶς σώσει καὶ νὰ μᾶς ἀναπλάσει, μὲ τὸ νὰ γεννηθεῖ τέλειος ἄνθρωπος ὅπως καὶ μεῖς, μένοντας ὅμως συγχρόνως ἀναλλοίωτα Θεός».Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Έγγραφο της ΤUI ! ! ! (ταξιδιωτικού κολοσσού ΤUI)

Στα μέσα Οκτωβρίου οι tour operators του ταξιδιωτικού κολοσσού ΤUI που ανήκει σε ομίλους Ευρωπαϊκών τραπεζών απέστειλαν σε ξενοδόχους αρχικά της Ρόδου και στη συνέχεια της Κω και των Χανίων έγγραφο με το οποίο τους ζητά να υπάρχει πρόβλεψη να τους πληρώσει σε δραχμές σε περίπτωση αλλαγής του νομίσματος. 
Το έγγραφο μάλιστα αφορά συμβόλαια ήδη υπογεγραμμένα για το 2012.
Η TUI θέλει να είναι κατοχυρωμένη για παν ενδεχόμενο, ακόμη και για έξοδο της χώρας από το ευρώ. 

Κάτι που σημαίνει αλλαγή νομίσματος και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιστροφή στις δραχμές.


Αν δείτε, τους περασμένους μήνες, ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθαμε σε αυτήν την κατάσταση ήταν η παραπληροφόρηση και το γεγονός ότι οι αγορές έκαναν σπασμωδικές κινήσεις χωρίς να συνεκτιμούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα. 
Είχαμε σειρά ανεύθυνων δηλώσεων από τους ευρωκράτες και τους πολιτικούς που ταρακούνησαν τις αγορές. Είναι παράλογο να υπάρχουν αμφισβητήσεις και φόβοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις ειδικά από την ΤUI η οποία προέρχεται από μια χώρα (Γερμανία) η οποία είναι απολύτως δεσμευμένη στο στόχο της εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.


Επιστολή είχε σταλεί από την ΤUI για να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης τμήματος της σύμβασης μεταξύ ενός Έλληνα ξενοδόχου και ενός tour operator από τη Νορβηγία σε σχέση με το νόμισμα, όλα αυτά ήταν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, επικοινώνησε αμέσως o Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης με τον αντιπρόεδρο της ΤUI που είναι και Διευθυντής των Διεθνών Υποθέσεων όλης της εταιρείας παγκοσμίως, προκειμένου να του εκφράσει της εντονότατη δυσαρέσκειά μας και να του πει με ξεκάθαρο τρόπο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα παροτρύνει τους ξενοδόχους της κανένας να μην υπογράψει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σε συμβόλαιο. Εδειξε και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος να μη γνωρίζει ότι η ΤUI Νορβηγίας έχει αποστείλει τέτοια επιστολή.


Για αυτό την επόμενη μέρα o Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης του έστειλε επιστολή στην οποία επισυνάψαμε και το έγγραφο της ΤUI Noρβηγίας, και έχει πρωτοκολληθεί στο υπουργείο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 639 και ημερομηνία 14/10/2011, με την οποία του ξεκαθάριζε ότι 


"αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, εμείς δεν τα δεχόμαστε, εκφράζουμε την εντονότατη δυσαρέσκειά μας, δεν καταλαβαίνουμε τι νοοτροπίες είναι αυτές"


Πρόκειται στην ουσία για τα "ψιλά γράμματα" των συμβολαίων που ασφαλίζουν τις εταιρείες που υπογράφουν συμβόλαια σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος όπως φυσική καταστροφή, αλλαγή νομίσματος και άλλες αιτίες. Αυτό ισχύει και έχει ζητηθεί και από άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.


Πρακτικές οι οποίες αμφισβητούν κεκτημένα και δημιουργούν σύγχυση στην αγορά είναι απρεπείς και αντιδεοντολογικές.


 Τελειωμό δεν έχουν τα υβριστικά και ντροπιαστικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα αφού τώρα δείχνοντας την «μεγαλοψυχία» τους μας καλούν να πληρώσουμε αν δεν έχουμε σε ευρώ, σε δραχμές ή ακόμα και να τους δώσουμε κατσίκες βουνίσιες!
Πρόκειται για σχόλια που μειώνουν την περηφάνια κάθε Έλληνα που κάθε μέρα βλέπει την χώρα του να γίνεται ο περίγελος των ξένων.
Το πρώτο «χτύπημα» ήρθε από τον πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, Michael O´Leary.
«Δεν είμαστε ψωροπερήφανοι. Δεχόμαστε οποιοδήποτε νόμισμα. Ακόμη και κατσίκες βουνίσιες», δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph, o πρόεδρος της Ryanair, Michael O'Leary, ερωτηθείς εάν η εταιρεία θα δεχόταν εξόφληση εισιτηρίων σε... δραχμές.
Όπως εκτίμησε ο O'Leary, θα υπήρχαν σημαντικά οφέλη από ένα υποτιμημένο ελληνικό νόμισμα. «Θα υπάρξει μια τουριστική έκρηξη. Για την Ελλάδα, η τουριστική βιομηχανία θα γίνει σημαντικότερη παρά ποτέ», ανέφερε.


Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του low cost αερομεταφορέα κάνει προκλητικές ή και εκκεντρικές δηλώσεις. Πολλές φορές τα βρετανικά -και όχι μόνο- media τον έχουν χαρακτηρίσει “αγαπημένο τους παιδί” εξαιτίας της... τροφής των σχολίων που τους παρέχει αφειδώς.
Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair έχει βάλει τρεις νέους, ελληνικούς προορισμούς στα δρομολόγιά της: την Κω, την Κέρκυρα και την Κρήτη.Ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι πολίτες, οφείλουμε να σεβόμαστε απόλυτα τα σύμβολα της πατρίδας μας, όπως τη σημαία μας και το νόμισμά μας. 
Πόσο δε μάλλον, όταν το νόμισμά μας είναι το νόμισμα, της νομισματικά ενοποιημένης Ευρώπης.
Θα ήταν προδοτικό και ποινικά κολάσιμο, εάν συναινούσαμε σε μια τέτοια κατάφορη προσβολή, του εθνικού μας ευρωπαϊκού νομίσματος.
Σε ένα αντίστοιχα υποθετικό σενάριο, θα μπορούσε να μας ζητηθεί να δεσμευτούμε για το νέο τάχα χρώμα της Ευρωπαϊκής μας σημαίας, σε ερυθρό. 

Θα το κάναμε; 
σε καμία περίπτωση να μην δεχτούμε να προβούμε, σε οποιεσδήποτε συζητήσεις, ή συνεννοήσεις, προσβλητικές για την εθνική μας ακεραιότητα, το νόμισμά μας το ευρώ και κυρίως για την ενιαία νομισματική μας ενότητα, για την οποία αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

10 tips για να δώσετε στα παιδιά το καλό παράδειγμα


Είστε η πιο σημαντική επιρροή των παιδιών σας. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Η ποικιλία των φαγητών βοηθά τα παιδιά να λάβουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα από την κάθε ομάδα τροφίμων.
Είναι επίσης πιο πιθανό να δοκιμάσουν νέα φαγητά και να τους αρέσουν περισσότερα φαγητά. Όταν τα παιδιά αναπτύσσουν προτιμήσεις για πολλά είδη φαγητών είναι πιο εύκολο να σχεδιάσετε τα οικογενειακά γεύματα. Μαγειρέψτε μαζί τους, φάτε μαζί τους, συζητήστε μαζί τους και κάντε την ώρα του φαγητού οικογενειακή στιγμή!
• Δώστε το παράδειγμα: Καταναλώστε φρούτα, λαχανικά και φυτικές ίνες με τα γεύματα ή τα σνακς σας. Αφήστε τα παιδιά σας να δουν ότι σας αρέσει να μασάτε ωμά λαχανικά.
• Πηγαίνετε να ψωνίσετε φαγητό μαζί τους: Η αγορά ειδών διατροφής μπορεί να διδάξει το παιδί σας πολλά πράγματα σχετικά με το φαγητό και τη διατροφή. Συζητήστε από πού προέρχονται τα φρούτα, τα λαχανικά, οι φυτικές ίνες, το γάλα και το κρέας. Αφήστε τα παιδιά σας να κάνουν υγιεινές επιλογές.
• Γίνετε δημιουργικοί στην κουζίνα: Τεμαχίστε το φαγητό σε αστεία και εύκολα σχήματα με τους κόπτες μπισκότων. Ονομάστε ένα φαγητό που το παιδί σας βοήθησε να ετοιμαστεί. Σερβιρίστε την ‘Σαλάτα της Μαρίας’ ή τις ‘Γεμιστές πατάτες του Κωστάκη’ για βραδινό. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να εφεύρει νέα σνακς.
• Προσφέρετε το ίδιο φαγητό σε όλους: Σταματήστε να μαγειρεύετε ξεχωριστά πιάτα για να ικανοποιήσετε τα παιδιά σας. Είναι πιο εύκολο να σχεδιάζετε τα οικογενειακά γεύματα όταν όλοι τρώνε τα ίδια φαγητά.
• Ανταμείψτε με την προσοχή σας, όχι με φαγητό: Δείξτε την αγάπη σας με αγκαλιές και φιλιά. Ανακουφίστε με αγκαλιές και συζήτηση. Προτιμήστε να μην
προσφέρετε γλυκά ως ανταμοιβή. Αυτό κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι τα γλυκά ή τα επιδόρπια είναι καλύτερα από άλλα φαγητά. Όταν το φαγητό δεν έχει καταναλωθεί, τα παιδιά δεν χρειάζονται κάτι ‘έξτρα’- όπως γλυκά ή μπισκότα- ως αντικατάστατα.
• Επικεντρωθείτε ο ένας στον άλλο στο τραπέζι: Συζητήστε για αστεία και χαρούμενα θέματα κατά τη διάρκεια του φαγητού. Κλείστε την τηλεόραση. Απαντήστε στο κινητό σας τηλέφωνο αργότερα. Προσπαθήστε να μετατρέψετε τα γεύματα σε μια διαδικασία χωρίς άγχος.
• Ακούστε το παιδί σας: Όταν το παιδί σας λέει ότι πεινάει, μπορείτε να του προσφέρετε ένα μικρό και υγιεινό σνακ- ακόμα και όταν δεν είναι ο προγραμματισμένος χρόνος του να φάει. Προσφέρετε επιλογές. Ρωτήστε το ‘Τι προτιμάς για βραδινό: μπρόκολο ή κουνουπίδι’ αντί για ‘Θέλεις μπρόκολο για βραδινό’;
• Περιορίστε τον χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης: Μην επιτρέπετε πάνω από 2 ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης την ημέρα, όπως συστήνεται από την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιάτρων. Σηκωθείτε και κινηθείτε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Ξεκινήστε μια φυσική δραστηριότητα.
• Ενθαρρύνετε τη φυσική δραστηριότητα: Κάντε τη φυσική δραστηριότητα μια χαρούμενη διαδικασία για όλη την οικογένεια. Συμπεριλάβετε τα παιδιά σας στον σχεδιασμό. Περπατήστε, τρέξτε και παίξτε με το παιδί σας- αντί να κάθεστε στο περιθώριο. Δώστε το παράδειγμα με το να είστε φυσικά ενεργοί και να χρησιμοποιείτε εργαλεία ασφάλειας, όπως είναι τα κράνη των ποδηλάτων.
• Να είστε ένα καλό υγιεινό πρότυπο: Δοκιμάστε νέα φαγητά οι ίδιοι. Περιγράψτε τη γεύση, υφή και μυρωδιά. Προσφέρετε ένα νέο φαγητό κάθε φορά. Σερβίρετε κάποιο φαγητό που αρέσει στο παιδί σας μαζί με το νέο. Προσφέρετε τα νέα φαγητά στην αρχή του γεύματος, όταν το παιδί σας είναι πολύ πεινασμένο. Αποφύγετε να κάνετε διάλεξη ή να αναγκάσετε το παιδί σας να φάει.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αφαντα από τα ράφια τα ελληνικά προϊόντα

Ντομάτες Ολλανδίας, τούρκικα στραγάλια, λεμόνια Αργεντινής, γαλλικά και βελγικά κρέατα... Το "Εθνος" γύρισε τα σούπερ μάρκετ, ρώτησε και έμαθε γιατί λείπουν από τα ράφια τα τρόφιμα made in Greece

Οι καλλιέργειες θερμοκηπίου από τις Κάτω Χώρες έχουν υποσκελίσει προϊόντα, όπως οι ντομάτες
Οι καλλιέργειες θερμοκηπίου από τις Κάτω Χώρες έχουν υποσκελίσει προϊόντα, όπως οι ντομάτες
Δεκαετίες πίσω έχει γυρίσει η παραγωγή πολλών αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις να έχουν μειωθεί στα επίπεδα που βρίσκονταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η διαπίστωση αυτή εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους στα ράφια των σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής βρίσκει φθηνά αγροτικά προϊόντα από χώρες όπως η Αργεντινή, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Μολδαβία.
Αν και φαίνεται αδιανόητο για μια χώρα με την αγροτική παράδοση της Ελλάδας, οι πατάτες Αιγύπτου, τα μήλα Αργεντινής και οι ξηροί καρποί από την Τουρκία έχουν βάλει στο περιθώριο τα αντίστοιχα εγχώρια προϊόντα, οι καλλιέργειες των οποίων αποτελούσαν την "αιχμή του δόρατος" για τη γεωργία μας.
Ενα "κοκτέιλ" αιτιών, το οποίο περιλαμβάνει το υψηλό κόστος παραγωγής, τις κακές καιρικές συνθήκες, τον φθηνό ανταγωνισμό από χώρες του εξωτερικού, τα κυκλώματα των μεσαζόντων, αλλά και την Κοινή Αγροτική Παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν κάνει ασύμφορη την παραγωγή οπωροκηπευτικών και εσπεριδοειδών, με αποτέλεσμα οι αγρότες να προσανατολίζονται σε άλλες καλλιέργειες ή να αφήνουν τα χωράφια τους ανεκμετάλλευτα.
Τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις αγροτικών προϊόντων η έκταση των καλλιεργειών έχει επιστρέψει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960, αν και, λόγω της τεράστιας προόδου της τεχνολογίας από τότε, δεν ισχύει το ίδιο για την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων δεν είχαν εγκαταλειφθεί ή αλλάξει χρήση, το φαινόμενο των αθρόων εισαγωγών κηπευτικών προϊόντων μπορεί να ήταν πολύ περιορισμένο.
Λεμόνια από την Αργεντινή υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά που ψωνίζουν οι Ελληνες καταναλωτές
Λεμόνια από την Αργεντινή υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά που ψωνίζουν οι Ελληνες καταναλωτές
Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννης Τσιφόρος, διαπιστώνει και αυτός ότι η καλλιέργεια κάποιων προϊόντων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας στο "Εθνος" λέει ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. "Σε κάποια οπωροκηπευτικά, όπως η ντομάτα, το πρόβλημα προέκυψε γιατί κάποιες χώρες μπήκαν πολύ δυνατά στην παραγωγή με πολύ χαμηλές τιμές. Στα λεμόνια είχαμε δύο παγετούς το 2004 και το 2008, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί το 50% της παραγωγής. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι πυρκαγιές του 2007 και 2008 που κατέστρεψαν ολοκληρωτικά μεγάλος μέρος της αγροτικής γης", σημειώνει.
ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πενταετία πτώσης για κρέας και γάλα
Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα ρόδια από τη Χιλή και οι καταναλωτές τα επιλέγουν περισσότερο από τα ελληνικά
Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα ρόδια από τη Χιλή και οι καταναλωτές τα επιλέγουν περισσότερο από τα ελληνικά
Σημαντικά προβλήματα, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κρέατος από το εξωτερικό, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και η ζωική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια μειώνεται σταθερά ο αριθμός των βοοτρόφων με αποτέλεσμα φέτος η παραγωγή βοδινού κρέατος να αναμένεται ότι θα είναι περίπου 2.000 τόνους μικρότερη σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα μειωμένη θα είναι φέτος και η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος κατά περίπου 8.000 τόνους σε σχέση με το 2010.
Πρόκειται για μια καθοδική τάση η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια και συνεχίζεται με μικρούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. "Οι εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα καθώς ειδικά η παραγωγή βοοειδών στη χώρα μας μειώνεται. Μόνο πέρυσι κάναμε εισαγωγές αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αξίας των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων" λέει ο κ. Τσιφόρος. Ο πλέον ανεπτυγμένος τομέας της ελληνικής παραγωγής κρέατος είναι η πτηνοτροφία και κυρίως τα κοτόπουλα, η παραγωγή των οποίων παραμένει σταθερή εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η παραγωγή αβγών κατά την πενταετία 2006-2010 κυμάνθηκε από 100.000 έως 116.000 τόνους περίπου και το 2010 παρουσίασε μείωση της τάξης του 11% σε σύγκριση με το 2006.
Εισαγωγή στραγαλιών από την Τουρκία κάνουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας για να καλύψουν τη ζήτηση
Εισαγωγή στραγαλιών από την Τουρκία κάνουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας για να καλύψουν τη ζήτηση
Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές
"Αγκάθια" οι μεσάζοντες και το κόστος παραγωγής
Το κόστος παραγωγής είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που αναγκάζει τους καταναλωτές να προτιμήσουν εισαγόμενα προϊόντα που ούτε μπορούσαν να φανταστούν μερικά χρόνια πριν.
Τα ελληνικά κρέατα σπανίζουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στα γαλλικά
Τα ελληνικά κρέατα σπανίζουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στα γαλλικά
Το μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΑΣΕ, Γιώργος Γωνιωτάκης, τονίζει ότι η τιμή της πατάτας Αιγύπτου, λόγου χάρη, είναι φθηνότερη εξαιτίας του πολύ χαμηλού κόστους εργασίας. "Ενα μεροκάματο στα χωράφια της Ελλάδας είναι περίπου 30 ευρώ.
Το αντίστοιχο μεροκάματο στην Αίγυπτο είναι περίπου 5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι και η τιμή που πουλάει ο Αιγύπτιος παραγωγός είναι πολύ χαμηλότερη από τη δική μας". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές καλλιέργειες κηπευτικών προϊόντων να μετατρέπονται σε αροτραίες, που έχουν τουλάχιστον μικρότερο κόστος παραγωγής, ή να εγκαταλείπονται τελείως.
Αφαντα από τα ράφια τα ελληνικά προϊόντα
Ο κ. Γωνιωτάκης σημειώνει ότι σε αυτό το κόστος θα πρέπει να προστεθούν και τα μεγάλα, όπως υποστηρίζει, ποσά που πληρώνει ο παραγωγός για αγορά εφοδίων, φυτοφαρμάκων και σπόρων. "Δυστυχώς, στην Ελλάδα υστερούμε στην έρευνα και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε τους σπόρους πληρώνοντάς τους πανάκριβα. Θα πρέπει επίσης να ανταγωνιστούμε και χώρες με προηγμένη αγροτική παραγωγή, όπως το Βέλγιο, που βασίζεται σε καλλιέργειες θερμοκηπίου".
Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η γνωστή ελληνική πραγματικότητα, στην οποία τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβότερα έως και 400% από την ώρα που θα πληρωθεί ο παραγωγός μέχρι να τα αγοράσει ο καταναλωτής.
Αφαντα από τα ράφια τα ελληνικά προϊόντα
"Το σύστημα κερδοσκοπίας των μεσαζόντων είναι τεράστιο και λειτουργεί τόσο εις βάρος του παραγωγού όσο και εις βάρος του καταναλωτή. Δυστυχώς, το κράτος δεν έχει καταφέρει να παρέμβει αποτελεσματικά", λέει ο κ. Γωνιωτάκης.
Με αυτά τα δεδομένα, ακόμα κι αν ένας παραγωγός έχει μεγάλη παραγωγή σε μια δεδομένη χρονιά, "θα προτιμήσει να το αφήσει να σαπίσει, γιατί το κόστος για να μαζέψει τη σοδειά είναι υπέρογκο".
Στέλιος Βογιατζάκης
Φωτό: Χάρης Γκίκας, Γρηγόρης Χρυσοχοΐδης

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Αδέλφια μας και παιδιά μας.

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ευρισκομένη σε Συνεδρία κατά την ετήσια συνέλευση Αυτής από 4 έως 7 Οκτωβρίου ε.ε., απεφάσισεν ομοφώνως να απευθυνθή προς το Ποίμνιο Αυτής, με αποκλειστικό θέμα την οξύτατη οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Πατρίδα μας, με αβάσταχτες και δυσμενέστατες συνθήκες για τον λαό και την αξιοπρέπειά μας, ως Γένους στην κονίστρα των λαών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Πριν από οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση επικοινωνίας μαζί σας και αναφοράς στο επίμαχο αυτό θέμα, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, ότι όλοι εμείς οι Επίσκοποι και πνευματικοί Ποιμένες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Πατέρες και Αδελφοί σας, μετά των συλλειτουργών και συνεργατών μας Ιερέων από άκρου εις άκρον της Πατρίδος μας, προσευχόμεθα αδιαλείπτως προς τον Τριαδικόν Θεόν, την Παναγία πανάχραντον Μητέρα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και τους προστάτες Αγίους μας, για να επιβλέψουν επί την ταπείνωσή μας και να μας εξαγάγουν από την δεινή αυτή περιπέτεια στα δύσβατα μονοπάτια και τα ελώδη θολά νερά της ανελπίστου αυτής πραγματικότητος.

Αδέλφια μας και παιδιά μας.
Τούτη την ώρα της σκληρής δοκιμασίας μας, των αμφιβολιών και των απογοητεύσεων, των φημών και των εικασιών για το πιθανό ζοφερό μέλλον της Πατρίδος μας και για τις δυσάρεστες συνέπειες από την αφαίρεση ατομικών δικαιωμάτων μας, σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε να ακούσετε ουσιαστικές αλήθειες, οι οποίες αναφέρονται στην προβληματική της παρούσας εφιαλτικής όντως καταστάσεως, που κατά γενική εκτίμηση δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά και βαθύτατα ηθική και πνευματική, αφού η κυριαρχία της αμαρτίας, χωρίς μετάνοια, είναι η αιτία παντός κακού σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία και εποχή.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, διαχρονικά, και αναλόγως προς τις ανάγκες κάθε εποχής, συμπαρίσταται στους αδυνάτους και στους ενδεείς και παρηγορεί τους πονεμένους με έμπρακτες ενέργειες συναντιλήψεως και αγάπης εν Χριστώ.
Έτσι και τώρα η Εκκλησία μας συμπαρίσταται και θα συνεχίση να βοηθή όσον δύναται, με τα μέσα που διαθέτει, όσους πλήττονται καίρια από την λαίλαπα της οικονομικής κρίσεως. Και βεβαίως τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα εξατομικευμένα βοηθήματα, τα εξειδικευμένα κέντρα προνοίας και τα συσσίτια με τις χιλιάδες μερίδες φαγητού στους απόρους, χωρίς φυλετικές η θρησκευτικές διακρίσεις, συνεχίζονται. Η Εκκλησία όμως σεβόμενη την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των εμπεριστάτων αδελφών μας ουδέποτε επεδίωξε τον σχολαστικό προσδιορισμό του ύψους και της έκτασης του προνοιακού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου Της, παρά τις κατά καιρούς προκλήσεις και αμφισβητήσεις, από μέρους ιδιοτελών κέντρων παραπληροφόρησης.
Δεν αγνούμε και δεν παραβλέπουμε σε καμμιά περίπτωση την σκληρή πραγματικότητα για τους χαμηλομίσθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους και τους απολυθέντες από τις δουλειές τους, τους αγανακτισμένους και τους δοκιμαζόμενους αδελφούς μας, γι’ αυτό και τους συμπαραστεκόμεθα χωρίς καμία ιδιοτέλεια η αλλότριες επιδιώξεις.
Φθάνουν πια οι επιβαρύνσεις στους αδελφούς μας που έχουν χαμηλό εισόδημα και χαμηλή σύνταξη.
Φθάνουν πια οι φόροι και οι περικοπές των χαμηλών εισοδημάτων.
Φθάνουν πια οι στρατιές των ανέργων.
Αναζητήστε τους φοροδιαφυγάδες και ελέγξτε το κεφάλαιο.

Σε πολλές τοπικές κοινωνίες η προσφορά της Εκκλησίας στο επίπεδο της πρόνοιας και της κοινωνικής μέριμνας αντικαθιστά απόλυτα και αυτό το Κράτος, στο οποίο ο Έλληνας πολίτης καταθέτει τη φορολογία του και τις ασφαλιστικές εισφορές του.
Αν και δεν κρίνουμε σκόπιμο στην παρούσα συγκυρία να καταθέσουμε απολογιστικές θέσεις για τη διαχρονική προσφορά προς το λαό και το ποίμνιο της Εκκλησίας, εν τούτοις το συνεχές παραλήρημα της άγνοιας η της μυθοπλασίας σχετικά με τον αμύθητο πλούτο της ακίνητης περιουσίας Της, «τον οποίο θα πρέπει να μοιράσει στο λαό», μας οδηγεί να δηλώσουμε ότι η Εκκλησία θα δώσει ο,τι της απέμεινε όμως όταν Αυτή κρίνει χρονικά και με τον τρόπο που Αυτή γνωρίζει.

Αυτό το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε είναι η ενότητα και η ομοψυχία μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα δεινά της κρίσης, και συγχρόνως να αναζητήσουμε πρότυπα επιβίωσης μέσα από μία διαδικασία ανθρωπίνων σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας, η οποία αποτελεί και τον κατ’ εξοχήν τρόπο ύπαρξης και ζωής. Συγχρόνως να επαναπροσδιορίσουμε τον στόχο και τον σκοπό της ζωής. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς και να επανέλθουμε στις διαχρονικές και πατρογονικές μας ρίζες από τις οποίες θα αντλήσουμε πρότυπα ζωής και κοινωνίας.
Η υπέρβαση των εγωισμών μας, η αποδοχή του συνανθρώπου μας, η προσφορά μας προς αυτόν, ο σεβασμός μας προς την ιδιοπροσωπία του, η καταλλαγή και η συμβίωση όλων μαζί, σηματοδοτούν το νέο μοντέλο κοινωνίας, το οποίο ο Χριστός ευαγγελίζεται και η Εκκλησία προβάλλει, μέσα στη σκληρή σημερινή και απάνθρωπη κοσμική πραγματικότητα. Ας μην ξεχνάμε τον αγιογραφικό λόγο «αλλήλων τα βάρη βαστάζετε» (Γαλ. Στ , 2).
Πρέπει να ομολογήσουμε όλοι, ότι ενεπλάκημεν στα πλοκάμια της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας, ότι παραμερίσαμε τον Θεό και τις ευαγγελικές διδαχές Του, ότι εμπιστευθήκαμε τους εαυτούς μας ανεπιφύλακτα σε όλους τους διαχειριστές των καρπών και των μόχθων του ελληνικού λαού και οι οποίοι επειδή είχαν τις δικές τους υστεροβουλίες δεν απεδείχθησαν δίκαιοι και ειλικρινείς.
Αδέλφια μας και παιδιά μας, η Εκκλησία ως Μητέρα δεν πρόκειται ποτέ να σας απογοητεύσει και να σας εγκαταλείψει. Αγρυπνεί. Συνεχώς θα προσφέρει και θα προσφέρεται έμπρακτα, εστω και αν την αμφισβητούν. Σταθείτε κοντά Της, στηριχθείτε σε Αυτήν. Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες των σκοπιμοτήτων και ακούστε το μήνυμα της ελπίδας και της προσδοκίας που σας απευθύνει για ένα καλύτερο αύριο, περισσότερο ανθρώπινο και κοινωνικό.
Το λοιπόν αδελφοί, «Χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, ειρηνεύετε, το αυτό φρονήτε και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έσται μεθ’ υμών. Αμήν».


Εκ της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας


Πηγή: 
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/anakoinothenta.asp?id=1324&what_sub=announce

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Βασιλικός πολτός


Η εργάτρια μέλισσα καταναλώνοντας μέλι και γύρη, παίρνει όλα τα συστατικά τους όπου με μια καταπληκτική επεξεργασία  στους αδένες της  εκκρίνει μια κρέμώδης ουσία. Το τελικο προϊόν είναι ο βασιλικός πολτός όπου έχει ακόμη περισσοτερα θρεπτικά συστατικά .
Ο βασιλικός πολτός προορίζεται για την διατροφή όλων των ατελών σταδίων της μέλισσας, όπου μέσα σε αυτόν βρίσκεται ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας που μετατρέπει τη μέλισσα απο  εργάτρια σε βασίλισσα!
Το χρώμα του έχει μεγάλη σημασία  γιατί αποτελεί δείκτη της φρεσκότητάς του.
Ο φρέσκος πολτός έχει ασπρουδερά λαμπερό χρώμα. Η υφή του είναι ζελατινώδη παχύρευστη αλλά με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται σε συμπαγή.
Χαρακτηρίζεται απο ελαφρύ δριμή άρωμα και όξινη γεύση που οφείλεται στο πολύ χαμηλό PH ( 2,5-4).

Οι αναλύσεις που έχουν γίνει, έδειξαν ότι ο μέσος όρος των κυριότερων συστατικών του είναι:
Υγρασία 67%
Πρωτεϊνες 15,5%
Σάκχαρα 12,5%
Λιπαρές ουσίες 4%
Ανόργανα στοιχεία 1%.
Αυτό όμως που δίνει τις εκπληκτικές ιδιότητες στον βασιλικό πολτό είναι η αφθονία  σε βιταμίνες και ιδιαίτερα του συμπλέγματος Β, ( βοηθάει στην καλή λειτουργια του νευρικού συστήματος αλλά και ολόκληρου του οργανισμού).

Συγκεκριμένα σε κάθε 1 γρ. περιέχονται:
Θειαμίνη ( Β1) 3,9 mg , ριβοφλαβίνη ( Β2) 26,5 mg , νιασίνη (Β3) 84mg, παντοθενικό οξύ 186mg,πυριδοξίνη (Β6) 2,4 mg ,φυλλικό οξύ 0,2 mg,
Επίσης περιέχονται σε διάφορες αναλογίες οι βιταμίνες B12,Α,D,E,K. Και C.

Θεραπευτικές ιδιότητες:

Ο βασιλικός πολτός είναι προϊόν που δικαίως φημίζεται για τις ευεργετικές και θεραπευτικές του δράσεις.
Τα θετικά όμως αποτελέσματα εμφανίζονται 20 μέρες μετά την έναρξη της αγωγής, τα σημαντικότερα απο αυτά είναι:

Σε όλες τις περιπτώσεις ο βασιλικός πολτός αυξάνει το σωματικό βάρος.
 • Βελτιώνει σημαντικά την όρεξη.
 • Βελτιώνει τον μεταβολισμό
 • Αυξάνει σωματικές και πνευματικές δυνάμεις
 • Τονώνει την μνήμη και την αντοχή
 • Βελτιώνει τη γονιμότητα και τη σεξουαλική απόδοση
 • Επιδρά στη μακροζωία και είναι κατά του στρές και της κατάθλιψης
 • Οξυγονώνει τα κύτταρα
 • Μειώνει την πίεση και ρυθμίζει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.
 • Βοηθάει στην οστεοπόρωση και στην ρευματοειδή αρθρίτιδα
 • Είναι ωφέλιμο θεραπευτικό μέσο για την προστασία των ούλων απο αιμοραγίες
 • Βοηθάει στο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας
 • Ενεργεί θετικά σε διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού.
Μετά απο όλα αυτά, ο βασιλικός πολτός μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το αυθεντικό κόσμημα της διατροφής. Η περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά του δίνει πολύ μεγάλη αξία σε μια εποχή διατροφικών ελλείψεων ,μέσα στην αφθονία.