Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

(ΦΕΚ Α' 32/2-3-2011)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αρθρο 1. Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίαςΑρθρο 2. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτωνΑρθρο 3. Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αρθρο 4. ΣυμβολαιογράφοιΑρθρο 5. ΔικηγόροιΑρθρο 6. Δικηγορικές εταιρείεςΑρθρο 7. ΜηχανικοίΑρθρο 8. Νόμιμοι ΕλεγκτέςΑρθρο 9. Τελικές διατάξεις − Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμουΑρθρο 10. Έναρξη ισχύος

Δεν υπάρχουν σχόλια: