Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ


Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλευρό των αγροτών, ώστε να τους στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά στις δραστηριότητές τους. 

Στόχος ας είναι η έγκαιρη και διαφανής καταβολή κάθε είδους ενίσχυσης ή αποζημίωσης στους δικαιούχους και η απαλλαγή τους από κάθε σπατάλη παραγωγικού χρόνου.Στο πλαίσιο αυτό επιλύει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα αναφορικά με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ που είναι υποχρεωμένοι οι παραγωγοί να υποβάλλουν κάθε χρόνο. 
Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των συμπληρωμένων αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση του 2011 και τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 προς τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν μεταβολές ή έχουν μόνο μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με τα στοιχεία του 2010. 
Παράλληλα μπορούν όλοι οι παραγωγοί να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μέσω διαδικτύου (http://www.opekepe.gr). 
Η διαδικασία αυτή δεν έχει κανένα κόστος για τους αγρότες. 


Παραμένει σε εκκρεμότητα για λίγο χρονικό διάστημα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που έχουν μεταβολές. Οι αιτήσεις με μεταβολές να γίνουν μέσω των κατά τόπους ΕΑΣ και πάλι χωρίς κανένα κόστος για τους αγρότες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: