Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς



(πό τό βιβλίο «Ο περιπέτειες νός προσκυνητο» κδ. Παπαδημητρίου)


Δεν υπάρχουν σχόλια: