Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Εγκρίθηκαν 650.000 ευρώ για τη συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου ΑβδήρωνΤο ποσό των 650.000 ευρώ εγκρίθηκε, μετά από απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Θύμιου Σώκου, για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, από τους σημαντικότερους της Θράκης, ανασκάπτεται από το 1950. Στο μεγαλύτερο σε έκταση ανασκαμμένο τμήμα, που αποτελεί τον κυρίως επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, έχουν γίνει κατά το παρελθόν από τη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ διάφορες εργασίες συντήρησης, με σκοπό τη διάσωση των αρχαίων από τη φθορά.
Οι μεγαλύτερες σε έκταση επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Ν. Ξάνθης: αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων» που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες που αποτελούν συνέχεια των παραπάνω, ώστε, μετά το πέρας του έργου να έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και η ανάδειξη του τμήματος αυτού του αρχαιολογικού χώρου.
Οι επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οικοδομικές ενότητες, όπως είναι γνωστές με τα συμβατικά ονόματα:
«Τομέας Μουσείου». Συστάδα κατοικιών του 3ου – 4ου αι. μ.Χ.
«Νησίδα με Κατοικίες». Τέλη 1ου αι. π.Χ.- αρχές 1ου αι. μ.Χ.
«Εργαστήριο Κοροπλαστικής». Μέσα 4ου αι. π.Χ.- αρχές 1ου αι. π.Χ.
«Ελληνιστική – ρωμαϊκή οικία (Τομέας Λ)». Τέλη 3ου αι. π.Χ. – αρχές 1ου αι. μ.Χ.
Αποθήκες λιμανιού. Μέσα 4ου αι. π.Χ.
Οδικό σύστημα. Μέσα 4ου αι. π.Χ.- 4ος αι. μ.Χ.
Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι η ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: