Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας στο Ε.Σ.Π.Α.


 | 23 Ιανουαρίου 2012 0 Comments

  • 3
     
    Share
Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑ» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη», με χρηματοδότηση ύψους 588,192.00 Ευρώ.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Μαρώνειας περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες επισκέψιμων μνημείων, την περιοχή του λιμανιού στον Άγιο Χαράλαμπο, όπου βρίσκονται μνημεία των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών Χρόνων και την περιοχή της Καμπάνας, όπου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο, το Ιερό του Διονύσου και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ελληνιστικών κατοικιών.
Η περιοχή του αρχαίου θεάτρου και του Ιερού έχει άμεση ανάγκη παρέμβασης, τόσο λόγω της σπουδαιότητας των μνημείων, όσο και εξαιτίας των προβλημάτων στερέωσης των τοιχοποιιών στα κτίρια του Ιερού.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου αυτού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας, η οποία περιλαμβάνει:
1.1. Συντήρηση-έρευνα του πλινθόκτιστου τοίχου του ρωμαϊκού προσκηνίου.
1.2. Κατασκευή και τοποθέτηση των υπολοίπων απαραίτητων λίθινων συμπληρωμάτων εδωλίων στο κοίλο.
1.3. Ανάδειξη της ελληνιστικής φάσης με τοποθέτηση των σωζόμενων προεδριών σε υποδομή από ανοξείδωτο χάλυβα στην κάτω απόληξη της κεντρικής κατεστραμμένης κερκίδας και διαμόρφωση ανοιγμάτων στα πέρατα και στο κέντρο του ημικυκλικού αγωγού της ορχήστρας με επικάλυψη από υαλοπίνακες.
2. Καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του ανασκαφικού υλικού του θεάτρου, εκτύπωση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
3. Ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου θεάτρου (εξομάλυνση πρανούς δυτικής παρόδου μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των τάφων, νέα είσοδος, η οποία θα εξυπηρετεί και ΑμεΑ, νέα περίφραξη, καθιστικά, πινακίδες, φυτεύσεις κ.α.).
4. Κατασκευή στεγάστρου προστασίας των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου.
5. Έρευνα-συντήρηση του Ιερού του Διονύσου (συγκρότημα δημοσίων κτιρίων), η οποία περιλαμβάνει:
5.1. Συντήρηση-στερέωση των ευπαθών τοιχοποιιών όλων των ανεσκαμμένων κτιρίων (ναός, βόρειο και νότια κτίρια).
5.2. Κατασκευή στεγάστρου προστασίας των ευπαθών τοιχοποιιών και επιχρισμάτων του νοτιοανατολικού κτιρίου.
5.3. Σύνδεση των κτιρίων του Ιερού με το θέατρο
Με τη λήξη του έργου θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας και θα παραδοθούν συντηρημένα και προστατευμένα τα οικοδομικά κατάλοιπα του Ιερού του Διονύσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: