Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑ


«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και 

τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

φίλοι μου και Χρόνια Πολλά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: